Skladovanie včelej materskej kašičky


Skladovanie včelej materskej kašičky

Veľmi dôležité je samotné skladovanie včelej materskej kašičky, pretože v jej prirodzenej forme je veľmi citlivou látkou. Ak nechceme, aby bola jej účinnosť menšia, musíme ju skladovať správne. Vieme, že včelia materská kašička sa produkuje a odoberá iba v určitý čas a to od mája do konca augusta. Z tohto dôvodu je potrebné, aby sa materská kašička uchovala tým spôsobom, ktorý obsah jej účinných látok nezníži. Konzervácia materskej kašičky znamenala výzvu pre výskumníkov a stojí za ňou množstvo pokusov.

Účinky okolia

Ak chceme včeliu materskú kašičku správne uskladniť, musíme poznať faktory, ktoré na ňu nepriaznivo pôsobia. Týmito faktormi sú: 1. svetlo, 2. teplo, 3. vlhkosť, 4. vzduch, 5. styk s kovovými predmetmi, 6. nečistoty.

Svetlo

Včeliu materskú kašičku musíme chrániť pred slnečným žiarením počas jej skladovania tak isto, ako aj pri jej odoberaní. Nádobu obsahujúcu materskú kašičku skladujme na tmavom mieste mimo slnečného žiarenia. Najideálnejšie miesto na jej uskladnenie je chladnička.

Teplota

Vysoká teplota má zlý vplyv na včeliu materskú kašičku, preto sa ju odporúča skladovať na mieste, kde teplota nepresahuje 5 C°. Výskumy však dokazujú, že materská kašička najlepšie uchováva svoju trvanlivosť pri teplote 0 C°. Pri vysokých teplotách rýchlo stráca svoju biologickú hodnotu a tiež mnoho dôležitých zložiek. Dlhodobo ju môžeme skladovať v mrazničke pri -20 C°. Pri tejto teplote je schopná zachovať svoje pozitívne účinky aj 10 rokov.

Vlhkosť

Vlhkosť je pre včeliu materskú kašičku veľmi dôležitá, nakoľko ju ľahko absorbuje, čím vytvára ideálne prostredie pre šírenie plesní. Tiež ju treba chrániť pred dlhodobým stykom so vzduchom a preto sa odporúča skladovať vždy v dobre uzavretej fľaške.

Vplyv vzduchu

Ak je včelia materská kašička dlhodobo vystavená vzduchu, tak v nej už aj pri izbovej teplote vznikne enzymatická hydrolýza. Tejto reakcii vieme predísť jej vzduchotesným uzavretím a skladovaním pri nízkych teplotách.

Styk s kovovými predmetmi

Kovové predmety účinkujú na včeliu materskú kašičku ako katalyzátory, čím v nej urýchľujú všetky chemické procesy. Práve vďaka tomu sa pri jej uskladnení a ani pri jej odoberaní nepoužívajú kovové materiály. Na jej skladovanie je ideálna sklenená alebo umelohmotná fľaška, ktorá neprepúšťa svetlo. Pri naberaní materskej kašičky používame výlučne umelohmotné alebo drevené predmety.
Účinok nečistôt

Na včeliu materskú kašičku majú negatívny vplyv aj rôzne druhy nečistôt. Práve preto dbajme na to, aby sa pri manipulácii nedostala do kontaktu so žiadnou nečistotou. Takisto je dôležité, aby sme pri práci s ňou mali vždy čisté ruky.

Konzervácia včelej materskej kašičky

Včeliu materskú kašičku treba ihneď po jej odobratí konzervovať a to najneskôr do 3 hodín. Je veľa známych metód na konzervovanie materskej kašičky. Najznámejšími metódami jej konzervácie sú:

Jej uskladnenie v chladničke

Ako už vieme, včelia materská kašička sa pri izbovej teplote rýchlo hydrolyzuje, čím stratí svoj účinok a znehodnotí sa. Ideálna teplota na uskladnenie materskej kašičky je medzi 0 C° až 5 C°, práve preto ju odporúčame skladovať v chladničke, kde zachová svoje blahodarné účinky až po dobu 1 rok. Po 1 roku sa jej účinky postupne znižujú. Ak však chceme materskú kašičku uskladniť na dlhšiu dobu, vložíme ju vo vzduchotesnom obale do mrazničky, pretože pri teplote -20 C° dokáže uchovať svoje priaznivé účinky až po dobu 10 rokov.

Konzervovanie medom

Jednoduchým a efektívnym spôsobom ako uskladniť včeliu materskú kašičku je primiešať ju k medu. Táto metóda je praktická najmä vtedy, ak chceme uskladniť menšie množstvo materskej kašičky. Med sa na konzervovanie používal už od dávnych čias. Ak chceme konzervovať materskú kašičku týmto spôsobom, je dôležité aby sme pre tento účel použili med v kryštálovej forme. Ak by sme primiešali materskú kašičku do tekutého medu, časom by sa materská kašička dostala na povrch kvôli menšej hustote. Následne by na povrchu medu vytvorila vrstvu peny a tým by sa dostala do styku so vzduchom. Práve pre tento dôvod ju primiešavajme iba do medu v kryštálovej forme. Ďalšou výhodou je, že v takomto mede ostane materská kašička po premiešaní rovnomerne rozložená a pri dávkovaní je jej obsah rovnomerný. Materskú kašičku zmiešanú s medom odporúčame raz týždenne dôkladne premiešať. Aby sme maximálne využili konzervačné účinky medu, zmiešame 10 až 25g materskej kašičky s 500g kryštálového medu. Užívanie materskej kašičky v takejto forme je veľmi príjemné aj vďaka jej dobrej chuti.

Liofilizácia

Pri procese liofilizácie sa včelia materská kašička dehydruje keď je zmrazená. Materskú kašičku hneď po odobratí skladujeme na tmavom a chladnom mieste. Následne sa materská kašička zmieša s rovnakým množstvom destilovanej vody a prefiltruje sa, aby sa z nej odstránil včelí vosk. Takto získaný roztok má typickú krémovo žltú farbu a špecifickú arómu. Tento roztok nalejeme do skúmavky s obsahom 150ml kde prebehne dehydrovanie materskej kašičky. Obsah skúmavky následne schladíme na -30 C° pomocou liofilizačného zariadenia. Po tomto kroku sa skúmavky s ich obsahom premiestnia na 3 hodiny do sublimačnej miestnosti s teplotou medzi -15 C° až -25 C°. Po uplynutí 3 hodín sa v miestnosti zapne prístroj na vytvorenie vákua. Ak v sublimačnej miestnosti nastane stály tlak 100-500mm/Hg, zmrazená materská kašička sa začne zohrievať. Teplota sa stabilizuje po dosiahnutí teploty 45 C° a zotrvá až dokým materská kašička nevysuší. V takýchto podmienkach sa ľad zo zmrznutej hmoty vyparí. Táto para sa ihneď kondenzuje pri teplote -50 C°. Po tomto procese dostaneme žltkastú mikrokryštálovú látku. Následne ju skladujeme v tmavej fľaštičke pri teplote 3 C°. Liofilizovaná včelia materská kašička sa ďalej upravuje, tak aby sa vo forme tabletky predišlo jej higroskopickej vlastnosti. Vonkajšia časť takejto tabletky chráni materskú kašičku pred žalúdočnými šťavami a pri skladovaní ju chráni voči vonkajším účinkom.