Podrobne o produkcii včelej materskej kašičky

Produkcia včelej materskej kašičky

Včely nie sú schopné produkovať včeliu materskú kašičku vo veľkom množstve a nie sú ju schopné ani uchovávať. V úli sa z nej spotrebuje iba presne také množstvo, ktoré je potrebné na kŕmenie včelích lariev a včelej matky. Preto musí včelár čeliť množstvu prekážok ak chce produkovať včeliu materskú kašičku. S určitými technickými pomôckami sa dajú včely podporiť na zvýšenú produkciu včelej materskej kašičky, no ani tak nemôžeme hovoriť o veľkom množstve . Včelia materská kašička sa získava z materských buniek, ktoré buduje včelia rodina vtedy, ak sú nútené ku výchove novej včelej matky. Z tohto dôvodu je včelia materská kašička úzko spätá s chovom včelích matiek.

Aby včely začali budovať materské bunky na výchovu novej včelej matky, včelár musí u včelej rodiny vzbudiť pocit, že včelia matka umrela a tým pádom včelia rodina osirela. Po tomto úkone včelár umiestni do úľa umelo vytvorené bunky, ktoré pripomínajú materské bunky. Do nich následne vloží včelie larvy a tým začnú včely produkovať včeliu materskú kašičku. 72 hodín po rojení včelár premiestni včely, ktoré kŕmia včeliu matku a následne vyberie z materských buniek včeliu materskú kašičku. V jednej takejto bunke sa nachádza približne 200-350mg včelej materskej kašičky.

Podrobný opis produkcie včelej materskej kašičky
1. kapitola
2. kapitola
3. kapitola