Otázky a odpovede o včelej materskej kašičke

Aký je rozdiel medzi bio a nebio včelou materskou kašičkou?

V Európskej Únii sa môžu označovať ako bio produkty iba také poľnohospodárske produkty a z nich vyrobené výrobky, ktoré spĺňajú všeobecne stanovené kritériá a podliehajú pravidelnej kontrole. Ďalej musia byť tieto produkty a výrobky certifikované na základe splnených kritérií bio výroby. Každá Európska krajina má svoje inštitúcie, ktoré majú v právomoci kontrolovať priebeh pestovania, produkcie a spracovania poľnohospodárskych produktov. Tieto inštitúcie takisto udeľujú aj osvedčenie a certifikáciu o totožnosti týchto produktov, ktorá sa dá získať iba prísnym dodržaním kritérií určenými Európskou Úniou.

Čo to znamená v prípade včelárskych výrobkov?

Prísne pravidlá sa vzťahujú na získavanie a pôvod včelích rodín a na suroviny použité na ich prikrmovanie. Tieto suroviny môžu mať iba určitý pôvod a musia spĺňať kritériá na to, aby mohli byť označené ako bio produkty. Ďalej musí byť akékoľvek chemické ošetrenie včelích rodín uvedené v zápisnici takisto ako aj látky, s ktorými boli ošetrené. Včelie úle musia byť vyrobené iba z prírodných materiálov, ktoré neznečisťujú životné prostredie a včelárske výrobky. Pri akomkoľvek použití včelieho vosku v úľoch sa smie použiť iba taký včelí vosk, ktorý takisto pochádza z ekologického chovu. O takomto zbere a výrobe ekologického včelieho vosku musí byť dôkladne vedená dokumentácia.

Pravdou však je, že dodržať všetky požiadavky a kritériá pre bio včelárstvo je veľmi ťažké. Podľa kritérií by sa včely nemohli pohybovať v takých oblastiach, kde by sa mohli dostať do styku s rastlinami, ktoré boli chemicky ošetrené (chov včiel vyžadujúci úplnú separáciu a dokonalé bio prostredie). Ďalej musí byť voda, ktorá je sprístupnená včelám čistá, zbavená parazitov a nečistôt, ktoré môžu vyvolať infekcie.

Vyššie uvedené požiadavky poukazujú na prísnosť a dôkladnosť kritérií pre včelárske produkty, ktoré sú označované ako bio produkt. Podľa nášho názoru by mala byť cena bio včelárskych produktov vyššia o 50% než tradičné včelárske produkty, no v realite je ich cena vyššia o 10 až 20%. Odhliadnuc od tohto faktu môžeme povedať, že produkty poctivého a zodpovedného tradičného včelárstva nie sú o nič horšie ako ich konkurenčné produkty s bio označením.

Čo určuje cenu včelej materskej kašičky ?

Cenu včelej materskej kašičky určuje v prvom rade jej obsah kyseliny 10-hydroxy-2-decénovej (10-HDA). Európska Únia určuje, že v čerstvej včelej materskej kašičke musí byť minimálny obsah 10-HDA 1,4% a to podľa regulácie Standard NY5135-2002. V prípade liofilizovanej včelej materskej kašičky určuje regulácia Standard No.GB/T 21532-2008, že musí obsahovať minimálne 4,2% 10-HDA. Je jednoznačné, že liofilizovaná včelia materská kašička musí obsahovať najmenej trojnásobok účinnej látky ako čerstvá včelia materská kašička. Z tohto dôvodu sa pri výrobe liofilizovanej včelej materskej kašičky použije trojnásobné množstvo čistej včelej materskej kašičky a práve pre to je cena 100% liofilizovanej včelej materskej kašičky približne trojnásobne drahšia než čerstvá včelia materská kašička a práve pre to s ňou zaobchádzajú výrobcovia doplnkov výživy ako so zlatom.

Aj včelia materská kašička je taká ako väčšina produktov vyskytujúcich sa v prírode, jej kvalita sa neustále mení v závislosti od ročného obdobia, počasia, miesta výskytu, a veku včiel. Tak ako sa časom mení chuť, skupenstvo včelej materskej kašičky, takisto sa mení jej obsah 10-HDA. Obsah tejto účinnej látky sa pohybuje medzi 1-3,3%. Naša firma sa usiluje o to, aby bol minimálny obsah účinnej látky 2,2%. Obsah tejto účinnej látky vo včelej materskej kašičke vieme odhadnúť ľahko, čím je jej chuť ostrejšia a menej sladká, tým obsahuje väčší pomer účinnej látky. V neposlednom rade určujú cenu včelej materskej kašičky aj cenové limity predajcov.

Je včelia materská kašička falšovateľná ?

O falšovanie včelej materskej kašičky bolo zopár pokusov počas 70. rokov, no s rozvíjajúcou sa laboratórnou technikou sa tieto pokusy stratili. Dnes sa už dá falošná včelia materská kašička ľahko odhaliť a to meraniami ktoré určujú jej obsah 10-HDA. Účinná látka 10-HDA sa vyskytuje v prírode iba vo veľmi malom množstve, preto je včelia materská kašička taká vzácna. Táto účinná látka sa doposiaľ nepodarila synteticky vytvoriť, preto sa dá falošná včelia materská kašička ľahko odhaliť.

Ďalším spôsobom ako odhaliť falošnú materskú kašičku je určenie jej obsahu cukru. Celkový obsah cukru v čerstvej včelej materskej kašičke je 13% a v sušenej približne 31%. Na základe redukcii obsahu cukru sa dá zistiť či je materská kašička falošná alebo nie. Táto metóda na určenie originality sa nazýva Gravimetrický Fehling-Meissl spôsob. Pri redukcii obsahu cukru sa skúma zloženie cukrov, ktoré zvyčajne býva 5,5% fruktózy, 6,2% glukózy a 1,4% sacharózy.

Kvalitná včelia materská kašička neobsahuje žiaden škrob ani mliečne pozostatky. Chuť včelej materskej kašičky nie je sladká, pri jej prvom ochutnaní má kyslú až štipľavú chuť. Po jej vložení do úst cítime, že je mierne zrnitá. Aj v domácom prostredí sa dá ľahko zistiť či je včelia materská kašička originálna, pretože tí čo sa rozumejú do chémie vedia jednoducho zistiť obsah škrobu a mliečne pozostatky vo včelej materskej kašičke. Môžeme však povedať, že do teraz sa nepodarilo vyrobiť dokonalú napodobeninu včelej materskej kašičky.

Prečo včelia materská kašička plesnivie?

Tým, že sa na včelej materskej kašičke vytvorí pleseň, stratí všetky svoje priaznivé účinky. Ako sme už spomenuli, účinné látky včelej materskej kašičky majú antibakteriálny účinok, no po vytvorení plesne sa práve tieto účinky stratia. Splesnivenú včeliu materskú kašičku nekonzumujte za žiadnych okolností (ani po odstránení plesnivej časti) pretože vytvorená pleseň indikuje prítomnosť viacerých zdraviu škodlivých baktérií! (Alfatoxín je jedovatá látka ktorú produkujú huby plesní, táto látka poškodzuje pečeň, znižuje odolnosť imunitného systému a vo veľkých dávkach môže zapríčiniť tvorbu nádorových ochorení.) Splesnivenie včelej materskej kašičky poukazuje na jej nesprávne uskladnenie. Takisto ako keď splesnivejú nesprávne uzavreté zaváraniny, aj včelia materská kašička splesnivie pri dlhodobom styku so vzduchom.

Dlhodobé skladovanie včelej materskej kašičky pri teplote vyššej ako 5°C spôsobuje to, že sa rýchlejšie pokazí, čím stratí všetky svoje priaznivé účinky. Práve kvôli tomu je veľmi dôležité jej správne skladovanie a to so vzduchotesne uzavretým viečkom na tmavom a chladnom mieste (napr. v chladničke) pri teplote nižšej ako 5°C. Takto skladovaná včelia materská kašička dokáže uchovať všetky svoje priaznivé účinky až do 12 mesiacov od jej uvedeného dátumu výroby. Je dôležité aby sme ju spotrebovali ešte pred jej dátumom spotreby, pretože čím dlhšie ju uchovávame tým menej priaznivých účinkov obsahuje.