PREVÁDZKOVATEĽ WEBSHOP-U, VÝROBCA A DISTRIBÚTOR
Tessa Live s.r.o.
Orechový rad 7
945 01 Komárno
Slovensko

IČO: 45 995 958
IČ DPH: SK2023182997

E-mail: info@vceliamaterskakasicka.sk
Tel.: +421 907 380 999

Číslo účtu: 2947018122/1100
Vedený v: Tatra Banke a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK92 1100 0000 0029 4701 8122