História včelej materskej kašičky

Objavenie včelej materskej kašičky siaha do ďalekej minulosti. Už Americký domorodci- Inkovia poznali účinky materskej kašičky. Používali ju na osvieženie tela aj ducha. Podľa viacerých písomných zmienok z minulosti ju poznali aj Egypťania aj Rimania, ktorí materskú kašičku používali vo forme krémov najmä na kozmetické účely.

Aj tie najstaršie písomné zmienky sú dôkazom toho, že naši predkovia uznávali/uctievali včely, najmä včeliu matku. Z histórie možno spomenúť aj fakt, že erby viacerých kráľovstiev obsahovali znázornenie včelej matky a taktiež sa neraz objavovala včelia matka znázornená na korunách kráľov. Právom môžeme tvrdiť, že ich uctievali, lebo už v tých časoch poznali blahodarné účinky včelej materskej kašičky. V posledných storočiach sa používanie materskej kašičky začalo výrazne zvyšovať. Najprv to boli nadšený včelári, ktorí poukázali na dôležitosť materskej kašičky pre včelie matky, neskôr jej účinky na zvieratá a dnes najnovšie výskumy ukazujú jej blahodarný účinok taktiež pre ľudí.

Včelia materská kašička sa stala rýchlo známou po celom svete a to nie len v okruhu včelárov ale aj v každej vrstve obyvateľstva. Každý o nej hovoril ako o zázračnom lieku a čím ďalej tým viac ľudí sa ju snažilo zohnať a liečiť ňou rôzne ochorenia. Môžeme teda povedať, že tento dávno vyhľadávaný elixír bol považovaný ako liek na všetky ochorenia. V Spojených Štátoch Amerických sa kozmetická výroba preorientovala na výrobu kozmetických preparátov pod názvom „Gelée Royale“. Telové mlieka a iné kozmetické krémy sa po pridaní včelej materskej kašičky stali luxusom, ktoré boli predávané len za vysokú cenu.

Neskôr sa dostala materská kašička do laboratórií. Skúmali ju najmä biológovia a biochemici. Podrobili ju sériám podrobných rozborov a zistili, že obsahuje veľa dôležitých chemických zlúčenín. Počas chemickej analýzy včelej materskej kašičky sa v tom istom čase konali aj výskumy jej účinkov na fyziologický vývoj včiel. Dôležitým predmetom výskumov je aj jej účinok na larvy včiel robotníc a včelích matiek. Tieto výskumy prebiehajú dodnes a budú pokračovať určite aj v budúcnosti. Napriek tomu, že od počiatočných výskumov od roku 1888 až po prítomnosť sa potvrdili jej úctyhodné účinky na ľudský organizmus, najmä liečivé účinky na choroby vyskytujúce sa v staršom veku, záujem vo farmaceutických firmách príliš nevzbudili. V minulosti používali materskú kašičku predovšetkým včelári a ich rodina, príbuzní a známi. Najprv ju užívali priamo po odobratí z včelieho úľa, neskôr ju so zámerom skladovania primiešavali do medu.

Boyer de Belvefer – „tvorca Apiséra“

Francúz Boyer de Belvefer sa zaoberal výskumom včelej materskej kašičky už od roku 1938. Dosiahol významné pokroky v jej výskume. Usiloval sa o jej konzerváciu a zvečnenie jej účinkov. v roku 1952 žiadal o patentovanie produkcie materskej kašičky pod názvom „Apiserum“, ktoré bolo podpísané 4. marca v roku 1953. O rok neskôr, Francúzske ministerstvo zdravotníctva uznalo „Apiserum“ ako liek a povolilo jeho produkciu. Belfeverove meno sa stalo svetoznámym vďaka jeho úspechu a od vtedy je známy ako „tvorca Apiséra“. Dôkazom jeho úspechu bolo jeho mnoho diplomatických pozvaní, akademických zasadnutí, letecké cesty do najvzdialenejších krajín a prednášky na univerzitách. No medzi jeho najväčšie úspechy patria vyznamenania od Francúzskeho prezidenta a vydanie vlastných časopisov (Apiculture Nouvelle, Vivre jeune).

Ďalej bol Francúzsky minister zdravotníctva Pinay vyznamenaný po tom, čo sa začal „Apiserum“ vyvážať do 50 krajín. Neskôr Henschler zistil, že včelia materská kašička obsahuje vysokú koncentráciu kyseliny pantothenovej. Toto tvrdenie potvrdili aj Jaccoi a Nebíí, ktorí okrem toho zistili aj to, že materská kašička obsahuje asi 1000-krát viac acetilkolinu ako samotný med. Abbat a French identifikovali vzorec mastnej kyseliny, ktorú obsahuje materská kašička (Cio H1803). Dr. Calezzi-Lisli, ktorý bol lekárom pápeža Piusa XII. dosiahol výrazné výsledky pri liečbe najmä u starších ľudí.

Tento lekár povedal: Vďaka osobným výsledkom som mohol použiť kúru materskou kašičkou v ojedinelých prípadoch. Z tohto tvrdenia môžeme vyvodiť, že na liečenie choroby pápeža Piusa XII. použil včeliu materskú kašičku. Towsend a jeho kolegovia zverejnili ich výskum, podľa ktorého robili pokusy na myšiach, ktoré zaočkovali rakovinotvornou látkou ktorá bola neschopná vyvinúť sa práve vďaka tomuto očkovaniu. Brown a Felauer pomocou rádioaktívnych izotopov objavili bio-syntézu 10-hydroxy-delta-2-decenovej kyseliny, ktorej sa pripisujú antibiotické účinky. Dr. Pavlík, primár z Luhačovíc je tiež známym na medzinárodnom včelárskom kongrese ako liečiteľ bronchiálnej astmy pomocou včelej materskej kašičky.

Slovakofarma v Hlohovci distribuovala produkty vyrobené z včelej materskej kašičky na výskumné a liečebné účely. Ich prvým prípravkom bol Apiostan, čo je alkoholový roztok včelej materskej kašičky a medu. Ďalšie produkty Slovakofarmy boli vyrobené lyofilizáciou. Medzi ich výrobky patria taktiež kapsule s obsahom včelej materskej kašičky, ktoré sa ale nerozpúšťajú v žalúdku ale až v črevách. Tento produkt určený na výskumné účely je známy pod názvom L-114. Počas dlhoročných pozorovaní, ktoré prebiehali vo viacerých lekárskych ústavoch a ordináciách a na základe dosiahnutých výsledkov a vedeckých prác sa Slovakofarma rozhodla kontaktovať Ministerstvo zdravotníctva, ktoré následne schválilo včeliu materskú kašičku ako oficiálny liek.

Aj napriek tomu, že sa včelia materská kašička vyskytuje len veľmi zriedkavo a je taká vzácna, Japonci z nej konzumujú 250 ton ročne. V posledných rokoch prebiehajú na viacerých klinikách výskumy zaoberajúce sa včelou materskou kašičkou, vrátane Vedeckej Akadémie. Dnes je už všeobecne známe, že včelia materská kašička je najúčinnejšia vo svojej pôvodnej forme a len sama o sebe obsahuje 10- hydroxy- delta-2- decenovú kyselinu (10- HDA), čo je najvyššia možná koncentrácia tejto kyseliny, aká sa v prírode vyskytuje. Vysoká koncentrácia 10- HDA vo včelej materskej kašičke ovplyvňuje aj cenu tohto produktu. Vo viacerých krajinách je oficiálne uznávaná aj ako diétna potravina a na viacerých miestach sa predáva ako liek. Podľa skúseností užívateľov včelia materská kašička osvieži a prebudí ľudské telo a udržuje kosti a kĺby zdravé. Môže ju užívať každý odhliadnuc od pohlavia a veku.